OMC 2015

Indra участвовала в OMC - с 25 по 27 марта 2015 - Равенна, Италия